Thông tin xuất bản

Trách nhiệm:

Địa chỉ:
Dịch vụ chăm sóc người hấp hối - Chăm sóc giảm nhẹ Wegweiser
Hội y học chăm sóc giảm nhẹ Đức
Aachener Str. 5
10713 Berlin

Liên hệ:
i. V. Alexandra Kellner
Tel.: 030 / 30 10 100 0
Email:

www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de

Förderung

Die Erweiterung des Wegweisers um Angebote für Betroffene mit Migrationshintergrund wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Logo BMFSFJ

Lưu ý:

Mọi dữ liệu được nhập sau khi đã được xem xét kỹ lưỡng. Nếu quý vị phát hiện lỗi chính tả, nội dung bị thiếu hoặc không chính xác, hoặc quý vị có một ý tưởng hay mà chúng tôi chưa cập nhật trên các trang web của mình, hãy báo cho quản trị trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin này.


Tuyên bố miễn trách:

Các bài đăng trên trang web được trình bày dưới địa chỉ https://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/ đã được biên soạn một cách cẩn trọng nhất có thể. Trách nhiệm đối với những thông tin bị thiếu hoặc không chính xác được miễn trừ. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm đối với thông tin của các trang do các liên kết trong những trang web tại địa chỉ www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de dẫn tới và bởi vậy độc lập với các trang web đó. Tuyên bố này có hiệu lực đối với toàn bộ các liên kết, tập hợp các liên kết hiện đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại trong tương lai.


Quyền lợi:

Các trang web và tất cả nội dung cùng hình ảnh bên trong đều được bảo hộ về bản quyền. Mọi quyền, kể cả quyền chuyển ngữ, được bảo lưu. Việc tái bản, sao chép và phát tán một phần hoặc toàn bộ vì mục đích công khai thông tin và thương mại đều phải được sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản.


Thiết kế:

MEIRA - Büro für Gestaltung - Meike Rath


Thực hiện kỹ thuật:

Mathias von Heckel - Periscope Power